Monday, November 22, 2010

uncool

I am not a cool father to Andres, Ponso, and Paco lately. I shout and easily gets irritated even from their small whims that does not deserve a big time heart breaking negative reaction. I am sad. I do not know what to do. Even Thelma hate my guts lately, and for the past 10 years, everytime I come home late after some philosophical and political discussions,normally over bottles of beers, or Gin Premium, (where one time with Adrian Donald, I learned the meaning of phenomenology and shit but began to forget after two tall bottles of pure, unadulterated crazy freakout Ginebra gin), without informing her.

Sigh. I am broken. She shouted at me one time for going home early...in the morning and telling me to shape up and telling me that I do stupid things by writing stupid things in my stupid fucked up blog and that it is not the real thing and that it is all for show and that the real thing is what is happening in the fucking house in the fucking real time and that I am immature. I told her: "Then write your own fucking blog!"

Hohum.

Monday, November 8, 2010

Wednesday, November 3, 2010

ang mga bata

tula ni Jose F. Lacaba

Sa daigdig ng hari at higante,
Ang mga bata
Ay hindi nakikita.
Maliit pa sila sa duwende.
Wala silang mukha.
Nagkakataon na nakatingin ka sa malayo,
Walang kakurap-kurap,
Kapag sila ang iyong kaharap.

Paminsan-minsan
Pahintulutan mong mabulabog ang iyong ulirat.
Sa labas ng madilim na salamin ng malamig mong kotse,
Kumakatok ang mga musmos na kamao
Ibaling paminsan-minsan ang iyong mga mata
Sa hawak nilang kuwintas ng sampagita
O bungkos ng swipsteyks.
Pansinin paminsan-minsan ang mga nakalahad na palad.

Sa kanayunan, sa gitna ng hindi matapos-tapos na pakikidigma
Ng hari sa pulubi,
Ang mga bata
Ay nakikipagtaguan sa tingga,
Nakikipagpatintero sa punglo,
Nakikipaghabulan sa anino ng higanteng tutubi
Na bumubuga ng apoy.

Sa siyudad ay umiiling ang iyong diwa.
Maraming mandurugas sa siyudad:
Kinakasangkapan nila
ang mga bata,
sinasamantala nila ang iyong awa.
Lumang tugtugin na iyan, totoy.
Bumenta na iyan, ineng.

Pero hindi ka nakakasiguro.
Maaaring may ginaw sa loob ng butuhing dibdib.
Maaaring may hapdi sa nangangasim na sikmura.
Maaari. Maaaring wala.
Maaaring ipinahid lang ang dungis sa mukha.
Maaaring arte lang ang hapis sa mata.
Maaari. Maaaring hindi.
Pahintulutan mong mabulabog ang iyong ulirat
Paminsan-minsan. Paminsan-minsa’y tumingin
Sa labas na madilim na salamin ng malamig mong kotse.
Hindi ka bulag, at walang tagabulag
ang mga bata.